Dünya bize deneyimlerin elde edildiği mekan olarak gelmiştir. Zaman da bize bunu kanıtlamış görünüyor. Teknoloji dediğimiz göreceli bir kavrama tutunup, düşüncelerimizi onun içinden inşa ediyoruz. Psişe dediğimiz enerji bedenlerimize sonuç kısmından olgu olarak baktığımızda onların gelişimini de inisiye kuralları denen duygu maddelerini ezoterik gelenek ve prensiplerle geliştirmeye çalışarak elde ediyoruz.

Sakin ve duru bir dünyayı sadece enerjinin şekilsiz, biçimsiz ama hedefi olan akış olarak görmeye başladığımızda işler değişiyor. Kozmik besinlerin inceltilmiş maddeler olduğunu öğrendiğimizde bunu elde ederken yeni yollar çıkıyor karşımıza. Klasik inisiye yolları ve sadece teknoloji yetmiyor. Diyebilirsiniz ki inisiye teknikleri denen üçüncü bir antite var. Cevabımız evet var, bu üçüncü yol diğer ikisinin sentezinden düşünce ve inanç kalıplarından çıktı. Bunların hiçbiri değil de içinde yaşadığımız halde başka diller kullanarak garip bir kaybolmuşluk içine girdiysek, uyanmış üstatlar bu hali özümsediğinde, öğrencilerine anlatacak bir dil bulamadığında görünmeyen dünyalarda duruma yardım edecek olasılıkların, karşılaşmaların zamanı beklenir. Görünen gezegen kendi gelişimsel oktavını tamamlarken bu dilin açılımı ile ilgili ince tesirler inmeye başladı. Özlerle çalışabilen, farkı fark eden yeni inisiyeler ortamlar yaratarak kader, zaman, mekan formuna mekanik olmayan yorumlar getirerek gerçeğin nefes almasına imkan açmaya başladılar.

Işığın, Şuur olduğu gerçeği kendi arşivlerini açarak paylaşılmaya başlandı. Asıl olan daha içten sadakatle bağlanıp gerçek inisiyeler olmaya karar vermek, irademizin bu güce açılmasını sağlamaktır.

Işıkla daha yakın,

Ahmet Cemal Gürsoy