İçerik (Kendini Bilme)

Kendini Bilme, çok eski zamanlardan beri izi sürülen, insanın gerçek potansiyeline uyanmasıyla ilgili kadim bir çalışmadır.

Kendini Bilme, çok eski zamanlardan beri izi sürülen, insanın gerçek potansiyeline uyanmasıyla ilgili kadim bir çalışmadır.

Georges Ivanovitch Gurdjieff tarafından geliştirilen ve adına “4. Yol” denen çalışma öğretisi, insanın tek bir benlikten değil birçok benlikten oluştuğunu söyler. İnsan iradesinde, tek bir zekanın değil, merkezler adı verilen içsel yönetici sistemlerin her birinin kendi zekalarının yönetimde aktif olduğunu belirtir. Günlük yaşam algısı içindeki insanın şuursal olarak uykuda olduğunu ve kendini gözlemleme yöntemiyle, kişinin şuursal bir dönüşüm yaşayabileceğini ileri sürer.

Çalışmanın hedefi, elbette ki şuursal uyku anlamında, insanı uykusundan uyandırmaktır. Bu hedefe giden yolda merkez ve benlikleri gözlemlemek temel çalışma konularındandır.

Georges İvanovitch Gurdjieff tarafından geliştirilen ve adına “4. Yol” denen çalışma öğretisi, insanın tek bir benlikten değil birçok benlikten oluştuğunu söyler.

Kendini Bilme çalışmaları, bu yaşamsal beden hapisanesinden kendini kurtarmış bir öğretmen ve aynı niyetle yol alan bir grupla birlikte çalışılır.

Yıllar içinde Gurdjieff çeşitli yöntemlerle öğrencileriyle çalışmaya devam etmiştir. Çalışmaları, daha sonra öğrencileri tarafından da kaleme alınmış ve pek çok kitaba konu olmuştur. Bunlar içerisinde Maurice Nicoll’ün yazmış olduğu “Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne Psikolojik Yorumlar” isimli 5 ciltlik eser, çalışma metodolojisini en derli toplu sunan yazındır. Hayata Dair Okumalar çalışmaları bu eserdeki temel fikirleri özetlenmiş biçimde sunar.

4. Yol öğrencisinin, kendi üzerinde uygulaması gereken bu çalışma süresince, Gurdjieff’in öğrencileri üzerinde uyguladığı teknikleri ve yöntemleri öğrenmesi gerekir. Ancak çalışma yapısı gereği sadece entellektüel öğrenmeyle değil, yaşamsal deneyimlerle çalışılması gereken pratik bir uygulamadır.

Merkezler ve benlikler üzerine çalışılması ise yaşamsal deneyimlerle çalışılması gereken en önemli çalışmalardan ikisidir. Bir 4. Yol öğrencisinin, merkezler ve benlikler konusunda, kendi yaşamsal deneyimleri üzerine yapacağı şuurlu gözlemler, dönüşümüne açılan en önemli kapılardır. Temelde, insanın yaşam içerisindeki olaylar karşısında gösterdiği tepkilerdeki otomatizmi ve mekanikliği kırarak, şuurlu tepkilerin yönetilebilir hale getirilmesini hedefler. Bunun için de öğrencinin, içselleştirmeye ihtiyaç duyduğu öğretinin deneyimlenmeye ihtiyacı vardır.

Kendini Bilme çalışmaları, bu yaşamsal beden hapisanesinden kendini kurtarmış bir öğretmen ve aynı niyetle yol alan bir grupla birlikte çalışılır.

Yolu Yolculuklarda Öğrenmek

Varlık için bu dünya gezegeninde bedenlenmeyi seçmek yaşamlar boyu süren bir yolculuktur aslına bakarsak…

Varlık için bu dünya gezegeninde bedenlenmeyi seçmek yaşamlar boyu süren bir yolculuktur aslına bakarsak… Öte yandan, insanoğlu için hayatı doğru okuyabilmek, varlıksal bütünlüğün penceresinden yaşama bakmayı öğrenmek ise başka bir yolculuk… “Hayata Dair Okumalar” dünya yaşamı ile varlıksal canlılığın paralelliğine, iç içeliğine genişleyen şuursal yolculuğa açılan bir kapı, bir geçiş köprüsüdür.

Hayata dair doğru okumalar yapabilmek güçlü bir gözlem gücü gerektirir. Sadece objektif bir bakış, alınan izlenimleri doğru yorumlamaya yardım edebilir. Birçok kişi aynı şeye bakar ama doğru mesajları okuyabilenlerin sayısı çok azdır. Bu, yorum yapabilmek değil tam tersine yorumsuzluk ve nötr bir tavır gerektirir. “Hayata Dair Okumalar” çalışmaları katılımcılarını tam da bu noktaya ulaştırmayı hedefler. Olaylar karşısında objektif, nötr durabilme gücü ile doğru tepkiyi verebilme becerisine…

Geleceğin gerçekliğine uzanan “yol” meşakkatlidir.

Yolculuk fikri hem içsel hem dışsal yolculukları içerir. Bir yanı dünya üzerinde iz bırakmış kadim öğretmenlerin izlerini sürerken, diğer yanı içsellikte derinleşen ve derinleştikçe yükselen bir enerjetik yapıyla güçlenir.

Benliklerden sıyrılıp özümüzdeki gibi olabilme çabası yolculuğun kendi üzerimizde çalışılması gereken yanıdır.. kahramanının biz olduğu bir yolculuk… Kendini Bilme çalışmaları bir yandan benliklerden sıyrılmayı sağlarken, diğer yanıyla da içsel bir keşiftir. Sahte, edinilmiş kişilikten soyunabildikçe sadeleşen ve berraklaşan bir yalınlık hali. Bu yolculuk bir yandan kendi içinde sevinç ve mutlulukları, hafiflemeyi barındırırken, diğer yandan acı ve zorluklarla mücadeleyi de beraberinde getirir. Yıllarca tutunageldiğimiz mekanik tavırlarımız, sahte gülücüklerin ardına saklanmış samimi olmaktan uzak tutumlarımızın farkına varmak acı vericidir. Bizi hayatta sağlam duruşlarla destekleyen güç aldığımız, arkasına saklandığımız pek çok benliğimiz vardır. Özellikle güçlü duruşlar, bizi komik, sevimli kılan hallerimiz toplum içinde tutunmamızda destek sağlayabilirler. Yine de bunlar kimi zaman özden olmak yerine sonradan geliştirilmiş davranışlar olabilir. Yol ilerledikçe bunların da bırakılması gerektiği anlaşıldıkça, insan yolun daraldığını hissedebilir. Daralan yol edinilmiş kişilik ve şişkin egomuz içindir. Oysa içerde açılan içsel dünya gittikçe genişlemektedir ve sahte güven kalkanı, yerini gerçek bir özgüvene bırakmaya başlar.

Yol, yürümeyi seçenler için kendini açık eder, kolaylaşır, düşene destek her dem hazırdır. Yeter ki kişi yolu yürümeye niyetli olsun, samimi olsun, kararlı olsun, dürüst olsun… Yolculuk kendi içinde zamanla yürüyormuş gibi yapanları eler ve yol sadık olanların omuzlarında yükselir… Buna rağmen yolun kimseye ihtiyacı yoktur, bu yüzden alçakgönüllülük esastır…

Yolu yolculuklarda öğrenmek, hareket halinde olmaktır.

Yolu yolculuklarda öğrenmek, akışa dahil olmaktır.

Yolu yolculuklarda öğrenmek, bir rehber önderliğinde ve diğer yolculuklarla beraber, aynı hedefe doğru yürüyor olmaktır…