Ahmet Cemal Gürsoy

Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan kendi hakkında ne kadar objektif bir tanıtım yazısı yazabilir… Tabi ki; her yazı ve anlam değişmeye, yeniden doğumlar yapmaya muhtaçtır…

Kendini bilmeye başladıkça daha gerçek gözlemlerle, bu hayatta büyük düzenin hangi ihtiyacını karşılamak üzere burada olduğumuz hakkındaki izlenimler artmaya devam edecektir…

İzlenimler mutfağında payıma düşen derslere göre; kendi hakkımdaki başlangıçlar ve yaşadığım deneyimler ile ilgili söylenecek sözler de şimdilik böyle dökülüyor…Güzel Sanatlar Akademisi, Sahne ve Görüntü Sanatları Fakültesi’ni 1985 de bitirdim. Hayalimde yurt dışında eğitimimi geliştirip, ‘görsel sanatçı’ kimliğimle işler yapmak vardı. Amerika’ya gidebilmek için bir burs da kazanmıştım. Fakat 1982 yılı başlarında yolum “Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği” ile kesişti.Birçok şifacı, Shiatsu uzmanı, manyetizör, hipnozitör, medyum ve değişik psişik yetenekleri olan insanla bir hayata başladım… 34 yıl aralıksız bu kuruma bağlandım ve hayatım boyunca da sadakatle bağlı kalmaya devam edeceğim…
Her kademesinde çalıştığım bu kurumla beraber ilkleri yaşadım… 54 yıldan beri yayımlanmak üzere muhafaza edilen Dr. Bedri Ruhselman’ın operatörlüğü ile maddeleşmiş olan bilgi kaynağı “İlahi Nizam ve Kainat”ın 2013’deki doğumunda, MTİAD ve Bilyay Vakfı Başkanı olarak bu onuru paylaştım. Bu görevi de Mayıs 2016 tarihine kadar birlik ve beraberlik içinde yeni insanlar yetiştirmeye devam ederek sürdürdüm…

Peki bu yaşadıklarım, kendimi tanımama, benliklerimi gözlemleyip, gölge kimliklerle yüzleşmeme fırsat verdi mi…? Bazıları evet… Eksik parçaların tamamlanmak üzere hangi döngüleri tekrar ettiğine baktığımızda Gurdjieff’in 9’luk Enneagram’ının tipolijilerindeki baskın tip kendini ortaya koyuyor.

MTİAD’dan aldığım bilgi ve deneyimlerin yanı sıra Ruhsal Şifacılığı tamamlayan diğer tekniklerden bahsedebiliriz. Bunların arasında Acmos Terapi Yöntemini, Reiki Tekniğini, farklı bilinç hallerinin yakalanıp gözlenmesi adına NLP ve EFT Tekniklerini, terapist bilim insanları olan bir çok yabancı eğitmenden aldığım bilgi ve sertifikaları, yarı trans halleri ile psişik esrime (ayrışma) yolu ile elde edilen terapi tekniklerini sayabiliriz…

Adlarını anarak yad ettiğim Jeff Ryan ve Janet Cunnigham’dan Regresyon Terapisi, Roger Woolger ve Juanita Puddifoot’dan DMP (Derin Anı Süreci) Terapi eğitimleri aldığımda, ruhun yaralı parçalarının şifalanmasında sadece operasyonel seansların yetmediğini; bunlarla beraber Kendini Bilme, Şamanik Uygulamalar ve yeryüzünde farklı zaman dilimlerinde uygulanmış Ezoterik Ritüelleri de bilmek bunları entegre ederek çalışmak, öğretmek ve öğretirken de öğrenmek gerekliliğini dikkate aldım…

Yolu yolculuklarda öğreniyoruz… Evet, yol dediğimiz içsel dönüşüm için, bu boyutun zamanına göre yollara düşüp 2009’da Sibirya’ya, Tuva’ya gittim. Kadim dostlar, Kara Oğul, Kim Nikoleyevski, Tolunay gibi gerçek şamanlar, Ken Lobsan gibi büyük bir şaman ve akademisyen, Kızıl Bahadır gibi sosyolog araştırmacılarla unutulmaz anılar oluşturup, tekniklerini inceleme ve paylaşma fırsatım oldu. Yine İngiltere’deki Druid Order ile çalışma ve Stonehenge’te ritüel yapma ayrıcalığım oldu. İsrail’de, Safet’de kabalist Eyal Riess ile çalışmalarım oldu…

Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirme tezim ”Mevlanadan Kozmik Dansa” adında bir araştırma olmuştu. Ama yıllar içinde entellektüel bilginin kendini bilmek olmadığını anlıyorsunuz. Ne yapmalı, nasıl yaşamalı dediğimizde; bilgeleşmek için yollara düşmeli, sadece gezip görüp araştırmak değil, kendi iç dünyamızda öğrenmeye devam etmeli, öğrendikçe “ne çok bilinecek şey var” ın farkında olmalıyız…

Peki şu anda ne yapıyorum…?

Aldığım tüm kadim teknikleri, enerjetik çalışma ritüellerinin bilgisini, Gurdjieff’in 4. yol öğretisi ile sentezlemeyi, M. Nicoll’ün Ouspensky yorumlarını günlük yaşamda çalışma hafızası oluşturacak biçimde yaşamayı, izlenimler mutfağında İlahi Nizam ve Kainat bilgilerini de üst çatı yaparak psişik yeni bir akademi anlayışı ile deneyimlemeyi öğretiyorum…

Öğretirken öğrenmeye, bilgeleşmeye çalışıyorum… Kozmolojik olarak tek dilin sesini, kokusunu duymak için evet ”Biz Yolu Yolculuklarda Öğreniyoruz”.

Geçmiş ve geleceğin şu andaki seçimlerimiz ve kaderimiz olduğunu bilerek yaşamak ve deneyimlerimizi başka insanlara öğretecek yapıtlar bırakmak yükümlülüğümüzdür…

Konuşamadığım, anlatamadığım her şeyi aktarmaya, Yüksek Şuur Bilimleri’nde duymaya, öğrenmeye devam diyorum…